Жусуп баласагын кут алчу билим дилбаян

 

 

 

 

2-блм. Жусуп Баласагындын "Куттуу билим" дастанынын электрондук китеби. Репортер. Баласагын "Кут алчу билим", "Макал-лакаптар".йг тапшырма: 1. Жусуп Баласагын. Араттын эсеби боюнча поэманы жазып бткн мезгилде Жусуп 54 жашта болгон. Жусуп Баласагын Кут Билим - Duration: 7:22. а) Жусуп Баласагын жана ал жашаган доор, ошол доордогу маданий жетишкендиктин де?гээли боюнча маалымат алат. Тагыраак айтканда Жусуп-кыргыз уулу жана кыргыз элинин улуу акыны. аттуу темада дилбаян жазып кел 2. albina abdipatayeva 10 months ago. Кут алчуу билим. Жусуп Баласагын. Скачать. Жусуп Баласагын з учурунун динге бекем, э эле такыбаа, акыйкатчыл адамы экенинде шек жок.Демек, э такыбаа адамдын колунан « Кут алчу билим» «Такыбаалык жыйнак» жазылары мыйзам ченемд крнш. Жусуп Баласагын - Кут билим. Чыныбек Козукеев. Анын мааниси боюнча тере жана формасы боюнча айкын атактуу «Куттуу билим» («Кутадгу билиг») китеби бткл трк элдеринин улуу адабий эстелиги болуп саналат. Башкы бет. Лицензия. Здоровье.

Жусуп Кас Кажып Баласагын, уйг. шаарлардан, з айткандай, «тркн-тркн билим алган акылман, илимпоз адам» болгон. Жусуп Баласагын тууралуу жетишээрлик так маалыматтар жок. Жусуп Баласагын - Кут билим.

Б) Кут алчу билим поэмасынын жалпы т?рк маданиятындагы жанакыргыз адабиятынын тарыхындагы ордун жана салмагын Упомянутое в указе президента КР имя выдающегося мыслителя-гуманиста средневекового Кыргызстана Жусупа Баласагына известно всему миру. Окуу, жктп алуу.Дастандар Жусуп Баласагын Куттуу билим. Взгляды (на примере произведения жусуп баласагына Кут алчу билим). Балдар чн.Kuttuu-bilim.pdf. Даанышман Жусуп Баласагын Добавлено: 1 год. Баласагундан чыккан акин ошол учурда устомдук кылагн араб жана перси тил дери менен катар эле адабиятка турк тилин биринчи болуп киргиз ген. Жусуп Баласагын - Кут билим. Кошулуу датасы: 2016-02-02.Категория: Которулган адабият, адабият. Автор бессмертной поэмы «Кутадгу билик» («Благодатное знание»), родился, по данным турецкого учённого Р.Р.Арата, в 1016 году Жусуп Баласагын Кут Билим. Бгн, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде Кыргыз жана Карахандар каганаттары: Куттуу билим жана мамлекет аталышындагы эл аралык 4 илимий конференция тд. Сабактын максаты: 1. Анын ою боюнча адамдын нарктуулугунун бнр белгиси сз менен ишинин тп келгендиги. Главная страница Жусуп Баласагын Мусулман маданияты жана Баласагындын руханий мурасы.Шарият боюнча илим-билим менен ишеним, башкача айтканда, ыйман-ынаным бири-бирин толуктап турган бир бтндк катары каралат. Тирлрдн баарынан Кудай улуу, Бир зн татыктуу урмат кылуу. Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын 1000 жыл mp4. ) — тюркский писатель.Поэма Жусупа Баласагына - "Кутадгу билиг" или Благодатное знание - это первый известный памятник тюркской литературы. Окумуштуу Р. Смотреть видео Жусуп Баласагын Кут Билим онлайн, скачать на мобильный. 2-блм » Похожие видео Хан академиясынын видеосабактары кыргыз тилинде.Кыргыз тили: фонетика(1-сабак) Жусуп Баласагын слайд ЧЫНГЫЗХАН Кыргыз болгонбу?/Чынгызхан был кыргызом? Смотреть видео Жусуп Баласагын Кут Билим онлайн, скачать на мобильный.BilimkeniAcademy 4 год. Колдонулуучу материалдар: Тст срттр, ватмандар, маркерлер, Ж. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети.«Кут алчу билимдин» философиялык мазмуну. Об основных идеях поемы " Благодатное знание " Жусупа Баласагуни. Добавлено: 11 мес. Июль 26, 2016.Даанышман Жусуп Баласагын. Или все же истина, непокорная времени? Наверняка и первое, и второе и третье. - Китепте: Баласагын Жусуп. Жусуп Баласагын Кут Билим. Китепкана. Билим, тарбия, мектеп, мугалим тууралуу ыр Жусуп Баласагын жана анын аталган чыгармасы боюнча илимий-изилд иштери, тарыхчылардын, тркологдордун, филологдордун, философтордун жана саясат таануучулардын эл аралык конференциялары тт. Жусуп Баласагын араб, фарс жана башка тилдерде окуган, жазгандарга улгу кылып оз китебин жазып баштаган жана дйнлк адабият, маданиятка "Кутадгу билим" (Кут алчу билим, же Кутту билим) аркыллу таанылган. Бешбармакия. Билим. 7, 251.Комментарии. BilimkeniAcademy 2,698 views.В этом году пройдет празднование 1000-летия Жусупа Баласагына - Duration: 2:55. Жусуп Баласагын - Кут билим. Жусуп Баласагындын "Кут алчу билим" китебинен знд Айткым келди, о акылман, сз жайын,- Окуу, билим пайдасынан баштайын. Аталган чыгарманын мазмуну трт негизги каармандын суроо-жооптору аркылуу тзлт. Жусуп Баласагын айткан сз менен аткарган ишинин, тактап айтканда адамдын сырткы жана ички дйнснн дал келишине да атайын токтолгон. 2014 жылы 15- январда Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын сейрек кездешч жана згч баалуу басылмалар блмнд Трк сзн трлткн алп акын Жусуп Баласагындын Кут алчу билим дастанына 945 жыл атуу китеп кргзмс коюлду. Жусуп 1010-101 б-жж. ЖУСУП БАЛАСАГЫН "Кут алчу билим". Жусуп Баласагын 1000 жыл mp4. "Билим гана адамды эркин жана бийик кылат". Чыгарма чыгыш маданиятында кенири тараган санат-насыят маанисиндеги кенири тараган этикалык-дидактикалык эмгек. Жусуп Баласагын окурмандарга бир гана «Кутадгу билиг» («Кут алчу билим», «Куттуу билим», «Кут табуунун илими») поэмасын же дастанын жазып берген. Ролик посвящён празднованию тысячелетия Жусупа Баласагына. Жусуп Баласагын араб, фарс жана башка тилдерде окуган, жазгандарга улгу кылып оз китебин жазып баштаган жана дйнлк адабият, маданиятка "Кутадгу билим" (Кут алчу билим, же Кутту билим) аркыллу таанылган. По крайней мере, приходишь к такой мысли, читая поэму Жусупа Баласагына "Кут Билим" ("Благодатное знание или Наука управления государством"). Бирок, автор з жннд жазып кеткен кээ бир фактыларды анын "Кутадгу Билиг" (" Кут алчу билим") поэмасынан кездештирг болот. Автор: Жусуп Баласагын. Кчрп ал398. Алсак, Жусуп Баласагын минтип жазган: Билим учун кол создум тынбай озум Видеоролик подготовлен командой медиацентра ОК "Илим-Ош", главная идея видеоролика принадлежит учителю кыргызского языка и литературы Шерипбаевой Г.Б. 17 ratings | 7028 views.Comments to the video: Жусуп Баласагын Кут Билим. Окуу, билим кп нерсеге жеткирет, Бул экнн урмат- сыйды кп крт.Жусуп Баласагын - Wikipediaky.wikipedia.org//Жусуп Баласагын араб, фарс жана башка тилдерде окуган, жазгандарга улгу кылып оз китебин жазып баштаган жана дйнлк адабият, маданиятка "Кутадгу билим" (Кут алчу билим, же Кутту билим) аркыллу таанылган. Жусуп Баласагын араб, фарс жана башка тилдерде окуган, жазгандарга улгу кылып оз китебин жазып баштаган жана дйнлк адабият, маданиятка "Кутадгу билим" (Кут алчу билим, же Кутту билим) аркыллу таанылган. Кут алчу билим.Ал Баласагын, Бухара, Самарканд, Рее, Багдад ж.б. Окуу - тнд алдыдагы шам чырак, Билим алса мадай ачык жаркырап. «Кут алчу билим» дастанынын Герат, Каир жана Намангандан табылган Ташкент. «Кут алчу билим» эмгенин жазган.Мурзаев Низамидин Дилбаян деген эмне? Аннотация: Бул макалада дилбаян жазуунун мектептеги э оор,« баш ооруу» сыяктуу маселе экени крстлт. Бирок, автор з жннд жазып кеткен кээ бир фактыларды анын «Кутадгу Билиг» (« Кут алчу билим») поэмасынан кездештирг болот. Баласагын шаарында туулган. Похожие видео. Тили: кыргызча. Культура. 2-блм. Жусуп Баласагын 10151018-жылдары аралыгында Карахандар каганатынын Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан биринчи борбору Баласагын шаарында туулган. 1018-жылы туулган. Формат: pdf. Ала - Тоонун боорунан оргуштаган "Кут алчу билим".Жусуп Баласагын жашап ткн доор трк-мусулман ренессансынын глдп турган учуру болчу. Фрунзе Кыргызстан — 1988г.

Куттуу билим (3.21мб). Хан академиясынын видеосабактары кыргыз тилинде. Ал поэманы Баласагын шаарында баштап Жусуп Баласагын - кыргыз жана башка трк элдеринин мамлекеттлгнн тарыхындагы згч барктуу инсан.1069-1070-жылдары Жусуп Баласагын жазган трк тилиндеги «Кутадгу билиг» («Куттуу билим») эмгеги дйннн кп тилдерине которулган. The concept of political elite: historical roots and classic look (on the example of work jusup balasagyn "Kut alchu bilim"). Кут алчу билим поэмасы да, анын автору Жусуп Баласагын да кыргыз рухий маданиятынын тегинде, башатында турары эч кандай талашсыз тарыхый чындык болуп калды. же, 1018-ж. Кутадгу билиг» («Кут алчу билим») аттуу дастаны болуп саналат.Жусуп Баласагын кыргыз элинин улуу акыны экендигин элге таанытты. Adobe Acrobat документ 3.1 MB. Жусуп Баласагын Кут Билим. Жусуп Баласагын знн «Кут билим» («Кутадгу билиг») аттуу 13000 саптан турган чыгармасын эски трк тилинде, 1069—1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган. Улуу ойчул Жусуп Баласагын менен кыргыз эли гана эмес, ошондой эле бткл трк дйнс сыймыктанат. Тиби: Дастан, поэма. Бул дастан акылмандыкка жол крстт, адамды, табиятты сыйлоого чакырат. Бгнк кнд Жусуп Баласагын бабабыздын Куттуу билим дастанына кыргыз журтчулугунун кызыгуусу артып жатышы кыргыз эли зн-з таануусунаЭгер алгач табылган кчрм нуска Кутадгу билиг деп аталган болсо, Кут алчу билиг КУТ АТТУУ БИЙЛИК болуп жрбсн.. 10691070-жылдары 54 жашында 18 айдын ичинде Кутадгу билиг (Кутту билим Жусуп Баласагын 54 жашында карахандык орток трк тилинде философиялык-насаатчыл Кутадгу билиг - Куттуу билим (башкача мааниси Кут кылчу бийлик) чыгармасын жараткан.

Популярное: