Болшектик сан есім сойлем

 

 

 

 

Бл жерде сын есмнен болан бастауыш: сыпайы. 1. Таы ойланып крейн. 1)3ат есм: ит ред 2)сын есм : Жаксы адам -елдн ырысы 3)сан есм: мен жарыста брнш болып келдм4)есмдк: барлы адамдар коркып кетт 5)етстк: ша шты. Болшектик сан есимге сойлем курау. Ол маан бес ктап елып берд. А) Затты санын блшектеп крсетед. Сан есм трлерн атыстырып отырып "Сандар лемндег ызытар,, таырыбында шаын шыарма жазыдар. Ответ оставил Гость. Болшектика катырпыл карпул сан херп.Болжалдык сан есимге СОЙЛЕМcwetochki.ru/question-bolzhaldsimge-soylem.htmlБолжалдык сан есимге СОЙЛЕМ. Мысалы: жет алам, бес алма. Мерзм:24.11.2016ж. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынаса тсу кезнде Сан есм - затты санын, млшерн, ретн, шамасын блдретн сз табы.

(производные - образуются путем прибавления к корню суффикса). Болшектик сан есимге сойлем курап бериндерш - Школьные Знания.com.ана сози баяндауыш болатын сойлем. САН ЕСМ Есептк Реттк - Балалар есептк сан есм дегенмз не? - Есептк сан есм затты наты санын блдред. Сан есм трлерн атыстырып отырып "Сандар лемндег ызытар,, таырыбында шаын шыарма жазыдар. Топтау сан есимге сойлем. Сен мынаумен кмектессен мен де саан кмектесемын! Читать тему: Таырыбы: Сан есм. «2» санынан жинаты сан есм жасайтын жрнаты крсетз. ыса мерзмд жоспар Кн- аза тл 6 а сыныбы Cабаты таырыбы: Топтау сан есм. Основная словарная статья Cабаты таырыбы: Топтау сан есм. А) дан.6.

История поиска. Етстк 1. На Студопедии вы можете прочитать про: Сан есм - имя числительное Подробнее Реттк сан есм образуется от есептк сан есм при помощи суффиксов -ншы, -нш (если корень оканчивается на гласный) -ыншы, -нш (если корень оканчивается на согласный). Опубликовано: Апрель 5, 2015 автором twelwell. Ответ оставил Гость. Сйлемдег сан есм трн белглез. Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. спросил от aiko в категории Другое. Сан есмн емлес туралы тснк беру, тапсырмалар орынддату арылы таырыпты мегерту 2. Таырыбы: Сан есм. Абдуллаева Наргиза Хайдаровна. Пн: аза тл. реттк сан есм сойлем. Ответ: Болжалды сан есм-затты санын дл блдрмей,шамамен болжап блдрлед. 7 сентября, 16:39. Дара сан есм бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. сан есм мысалдар сойлем. Сабаты таырыбы: Есептк сан есм Сабаты масаты: Есептк сан есмд оыту барысында логикалы , шыармашылы аблеттерн дамыту а)Блмдлк сан есмнен алан блмдерн кеейту, сан есмн маыналы трлерн бр есептк сан есмд мегерту болшектик сан есимдерди катыстырып сойлем курау керек. Сан есм рамына арай ( по составу) дара жне крдел сан есм болып екге блнед. Ответ оставил Гость. Масаты мен мндеттер: 2-ш сыныпта ткенд айталау, жйелеу1.Оыту рдсн маыздылыы: Зат есм. Пн:аза тл Сынып: 2 « а» Сабаты таырыбы: Сан есмн сратары. анша? неше? деген сратара жауап беред. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Оларды лексикалы маыналарымен уендес кп, аз, бр-а, брталай, толып жатан, шы-иыры жо деген трзд сздер мен сздер тобы бар. Вы находитесь на странице вопроса "Болшектик сан есимге сойлем курау", категории "аза тiлi". Сан есмн маыналы трлер. Сынып: 6 «» сынып. осымшасыз сан есм-андай сйлем мшес, белглез.--60-70-тей адам жиналды. Сйлем. Болшектика катырпыл карпул сан херп. 2. 1. Сан есм рамына арай екге блнед: 1) дара сан есм 2) крдел сан есм. Сраыанша?неше?ай шамада?аншада? М, Аамны жасы шамамаен жиырма брде. жарайды.3сынып казак тили 117жаттыгу 94бет сойлем курау комектесинизши. Сан есм (Имя числительное). Реттк сан есм нен блдретнн крсетз. Жинаты сан есм. Сан есмн маыналы топтары на сайте Лекция.Орг «ызыл скер жалпы орта мектеп» КММ. Оушыларды ыптылыа, дем, таза жазуа баулу. Мысалы: ш, оныншы, елудей, ондаан, жз, алтау, мыдаан, оннан, миллионыншы, алпыстап, жздеп, т. Образовательный портал Мегамозг. Оушыларды тлн, ойын, сздк орын молайту, есте сатау аблеттерн дамыту. Загрузка Решения: Болшектика катырпыл карпул сан херп. Сан есм рамына арай екге блнед: 1) дара сан есм 2) крдел сан есм. Дара сан есм бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер. б. Сабаты масаты: Сан есм туралы тснк беру жне сан есмн затты санын, ретн блдретнн ындыру. Ответ: Болшектика катырпыл карпул сан херп. два. Числительные / Сан Есм. Блшектк сан есм Жалпы масаты: Оушыларды шыармашылыпен жмыс стеу Атырау облысы, Атырау аласы 3 мектеп - гимназиясы орыс сыныптарындаы аза тл пн малм Юсупова Айнур МадениетовнаАтырау облысы, Атырау аласы 3 мектеп - гимназиясы орыс сыныптар. Саба: аза тл. chislitelniesanes.mp3. Сан есм мен зат есмдерден ралан сз тркестер.

Аналитикалы тсл- сан есм сзжасамыны е негзг тсл. аза тлнде жинаты сан есмдерд саны жетеу. Мысалы, ш, оныншы, елудей, ондаан, жз, алтау, мыдаан, оннан, миллионыншы, алпыстап, жздеп, т.б. Ауызек жне fivetwoman Апрель 4, 2015 Ответы на вопросы Нет комментариев. Директорды оу-. Дара сан есмдер бр сзден трады.Туынды сан есм тбрге жрна осылу арылы жасалады. Сан есм, трлер, сан есмн трлену, сйлемдег ызмет Сан есм - затты санын, саналу ретн, млшерн блдретн сз табыны бр.Сратары: анша, неше, нешеу, нешнш? Сын есм: сыпайы сырын сатар. Топтау сан есимге сойлем. Сан есм сзжасам жйеснде ек тсл кызмет етед. - Ал, реттк сан есм дегенмз не? Сан есм анытауыш сойлем курау. Сан есмн сз табы екенн тсндре отырып, сан есмге сра оя блуге йрету. 3. Жинаты сан есм затты жинаталан санын блдрп, нешеу? деген сраа жауап беред. Сан есм - затты санын, млшерн, ретн, шамасын блдретн сз табы. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынаса тсу кезнде Ответ оставил Гость. Олар -ау, -еу жрнатарымен жасалады: бреу, екеу, шеу, тртеу, бесеу, алтау, жетеу. Нен блдред? 1 топ Есептк сан есм 2 топ Реттк сан есм Ауызша мадатау «Тамаша!»Сонымен, бгнг сабаты таырыбы? -сан есм деген не? андай сратара жауап беред? - сан есмг андай трлер бар? Сабаты масаты: 1. 2. один. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынаса тсу кезнде Реттк сан есм затты саналу ретн, орын тртбн блдрп, нешнш?деген сраа жауап беред де, есептк сан есмдерге дауыссыз дыбыстардан кейн ыншы, -нш, дауысты дыбыстардан со ншы, -нш жрнатарды жалануы арылы жасалады. топтау сан есм затты санын жекелеп емес, топтап корсетед.нешеден?,аншадан? деген сратара жэауап беред. аза тл жне дебиет пнн малм. Бл аффикс брден жетге дейнг брлк сан есмдерден жинаты сан есм жасайды.Бра андай дыбысты вариангта олданылмасын, оларды тп негз бр.Жинаты сан есм де — кне турк тлнен келе жатан сан есмнн, семантикалы тобы. Мадина рахмет бирак али маган 4 сойлем курау керек. Олар: аналитикалы жне синтетикалы тслдер. Решения: топтау сан есм затты санын жекелеп емес, топтап корсетед.нешеден?,аншадан? деген сратара жэауап беред. Топтау сан есм затты санын жекелеп емес, топтап корсетед.нешеден?,аншадан? деген сратара жэауап беред. с жнндег орынбасары: ыса мерзмдк жоспар. Блшектк сан есмСабаты масаты:а) Оушыларды шыармашылыпен жмыс стеуне ыпал ету.Ойлау шеберлгн сйлеу мденеиетн арттыру.) Трл дстерд Говорим (аудио разговорники). Лексика-грамматикалы маыналары аян сз табыны бр — сан есм. Затты санын ретн блдрп Неше? анша? сратарына жауап беред.Отвечает на вопросы: сколько? который? Сан есм трлер (Виды числительного) Сан есм - затты санын, млшерн, ретн, шамасын блдретн сз табы. Ответ оставил Гость. Собирательные числительные.

Популярное: